پادکست

قسمت ۲۶: مالیات بر درآمد حقوق ۳

در این قسمت به مواد قانونی ۸۷، ۸۹، ۹۰ و معافیت های ماده ۹۱ و ۹۲ می پردازیم.

ماده ۸۷ :

ماده ۸۷ در مورد استرداد بحث می کند. این به این معنی است که اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق قانون استرداد خواهد شد. اما آیا ممکن است که ما این مبلغ را اضافه تر پرداخت کرده باشیم؟ بله امکان این موضوع هست.

اما این موضوع یک شرط دارد: اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.

اما یک بخشنامه مهمی در این زمینه وجود دارد به نام ۴۹۴۶ که این استرداد را به دو بخش تقسیم می کند: اگر کارفرما مقررات مالیاتی را به درستی اجرا کند و به طور مثال کارگر ترک خدمت کند، می تواند طبق ماده ۸۷ اقدام به استرداد کند اما اگر این حالت برعکس باشد و کارفرما اشتباه کرده باشد این بخشنامه می گوید که این موضوع مرور زمانی ندارد و هر زمان می تواند به اداره مالیاتی محل سکونت مراجعه کند و درخواست استرداد نماید.

ماده ۸۹:

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت ‌و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات ‌این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه ‌مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ‌ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ‌ثالث ایرانی است‌.

این موضوع به این معنی است که اگر یک شخص خارجی که در داخل ایران کار میکند، بخواهد به خارج از کشور برود و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید کند، باید مفاصا حساب مالیاتی بگیرد که در صورت داشتن بدهی، فرد ممنوع الخروج می شود در غیر اینصورت شرکت یا موسسه ای که فرد در آن کار می کند باید تعهد بدهد که ما پرداخت می کنیم.

ماده ۹۰:

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق ، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند ، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ۸۸ این قانون نیز جاری خواهد بود .

اگر حوزه مالیاتی شما متوجه شود که مالیات پرداخت نشده و یا کمتر پرداخت شده می تواند جریمه تعیین کند و جریمه از کارفرما گرفته خواهد شد و این موضوع مرور زمان هم دارد.

ماده ۹۱:

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱٫ روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
۲٫ روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
۳٫ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور .
۴٫ کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسول گریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵٫ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
۶٫ هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
۷٫ حذف شده است.
۸٫ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
۹٫ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰٫ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
اگر عیدی از یک سقفی بالاتر باشد تنها به مبالغ مازاد تعلق می گیرد.

۱۱٫ خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
۱۲٫ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳٫ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
(دو ماه از کل سال که شامل مزایایی مثل اقلام ماه رمضان و یا عید نوروز می باشد)

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
همچنین ماده ۵۶ قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران می گوید : صد در صد (%۱۰۰ (حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف میباشند.

ماده ۹ معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان

در راستای اجرای ماده ۹ قانون حمایت از دانش‌بنیانها و به منظور ایجاد و توسعه این مؤسسات و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده شده واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم‌و فناوری برای انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند.

ماده ۱۳ چگونگی اداره مناطق آزاد (معافیت های مالیاتی مناطق آزاد)

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

در مورد استارتاپ ها اگر مشمول این موارد می شوند بله اما اگر جزء این موارد نیستند ما هیچ قانونی برای معافیت های مالیاتی خارج از این چهارچوب نداریم.همچنین مناطق ویژه هم معافیت مالیات ندارند.

ماده۹۲:

‌پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو بخش تقسیم شده است: سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور ادارای و استخدامی کشور.

ماده ۹۲ از کلمه معافیت استفاده نکرده بلکه از واژه بخشودگی استفاده کرده است. کلمه معافیت به معنای این است که تشخیص آن با فرد ممیز است اما در واژه بخشودگی بحث تشخیص وجود ندارد.

https://www.sepidarsystem.com/podcasts/radiomali-e26/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن